ασφαλιση

Προσωπικών ατυχημάτων

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Είναι γεγονός ότι πολλές φορές, τόσο μέσα στο χώρο του σπιτιού μας, της εργασίας μας, όσο και έξω, στο δρόμο που κυκλοφορούμε, μπορεί να υποστούμε μικρά ή μεγάλα ατυχήματα.

Το Προσωπικό Ατύχημα είναι ένα ενδιαφέρον πακέτο καλύψεων που μπορείτε να έχετε είτε μέσα από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής/υγείας είτε σε ανεξάρτητο συμβόλαιο, έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος και μπορεί να προσφέρει καλύψεις όπως:

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Ασφάλεια Εισοδήματος από Ατύχημα
  • Νοσοκομειακό και Χειρουργικό επίδομα
  • Κάλυψη κόστους Υγειονομικής Μεταφοράς
  • Ιατρικές επισκέψεις σε δικό σας γιατρό
  • Διαγνωστικές εξετάσεις όπως ακτινογραφίες κλπ.
  • Αγορά ή ενοικίαση υποστηρικτικών υλικών όπως νάρθηκες, πατερίτσες κλπ.
  • Απαιτούμενα Φάρμακα
  • Φυσιοθεραπείες για αποκατάσταση

“Ατύχημα” ασφαλιστικά ονομάζεται κάθε αιτία εξωτερική, αιφνίδια και πέρα από τη βούληση του ανθρώπου, που αλλάζει την κατάσταση της υγείας του.