ασφαλιση

Μεταφορών

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Η ασφάλιση μεταφορών αποζημιώνει τον μεταφορέα για ζημιές ή απώλεια του μεταφερόμενου φορτίου.

Τα συμβόλαια αυτά μπορεί να είναι ανοιχτής διάρκειας ή να αφορούν μια μεμονωμένη μεταφορά. Το ασφάλιστρο τους είναι μικρό άλλα η εξασφάλιση που μπορούν να προσφέρουν είναι πραγματικά μεγάλη.

Ασφαλίζονται κάθε είδους αγαθά και εμπορεύματα (πρώτες ύλες και έτοιμα εμπορεύματα) που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στη στεριά, θάλασσα και αέρα εντός Ελλάδος και από/προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Ασφαλεια μεταφορών

Σε περιόδους ύφεσης και οικονομικής κρίσης, η δυνατότητα μιας επιχείρησης να απορροφήσει τις επιπτώσεις μιας απρόοπτης ζημιάς κατά τη μεταφορά ενός εμπορεύματος είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Αναγκαστικά, η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να προσφύγει σε πρόσθετη χρηματοδότηση, γεγονός εξίσου δύσκολο, λόγω της πολιτικής που ακολουθεί σε τέτοιες περιόδους το τραπεζικό σύστημα.

Αντίθετα το κόστος ασφάλισης ενός φορτίου, που θα απέτρεπε την ανάγκη προσφυγής σε χρηματοδότηση λόγω απώλειας του. σαφέστατα ενέχει μικρότερο κόστος.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε εμπορικές εταιρείες, μεταφορείς, αγοραστές ή πωλητές των εμπορευμάτων. Το είδος και εύρος καλύψεων τους διαμορφώνεται κατά περίπτωση.