ασφαλιση

Κατοικιών

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Η ασφάλιση κατοικίας αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη της για την απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προέλθει από ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων όπως:

Πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, θραύση κρυστάλλων, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέγειες, αστικη ευθύνη για υλικές ζημιές σε τρίτους κ.α

Σε όλες τις παραπάνω καλύψεις προστατεύεται τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο αλλά και οι τυχόν βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.

Ασφαλεια κατοικιας

Πουθενά δεν αισθάνεται κάποιος περισσότερη ασφάλεια από ότι στο σπίτι του. Έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι για τον δικό μας αγαπημένο χώρο, με τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα, με τα δικά μας αγαπημένα αντικείμενα.

Ασφαλίζετε το σπίτι σας γιατί είναι ένα περιουσαικό στοιχεί μεγάλης αξίας οικονομικής αλλά και συναισθηματικής. Μπορεί να υπάρχει μικρή πιθανότητα ζημιάς αλλά κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να συμβεί αλλά και ποιες θα είναι οι οικονομικές συνέπειες.

Εξασφαλίζετε το σπίτι σας σαν οικοδομή αλλά και περιεχόμενο με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Μην ξεχνάτε η ασφάλιση του ακινήτου σας είναι υποχρεωτική σε περίπτωση δανειοδότησης.