ασφαλιση

Ζωής και Υγείας

Ασφάλεια Ζωής

Τα προγράμματα ασφάλισης ζωής αφορούν την πρόληψη απρόβλεπτων γεγονότων που απειλούν να αφήσουν οικονομικά εκτεθειμένο τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του.

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της.

Με ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, τα ασφάλιστρα θα συνεχίσουν να καλύπτονται σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου ή σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να εργαστεί λόγω ανικανότητας (μόνιμης ή ολικής). Οι οικονομικές του υποχρεώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το πρόγραμμα, ενώ το επίπεδο ζωής και ο προγραμματισμός της οικογένειάς του θα διατηρηθούν.

Ασφάλεια Υγείας

Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή, με τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες να μειώνουν συνεχώς τα επίπεδα της παρεχόμενης υγείας.

Οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις συνεχείς περικοπές που συντελούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και του δημοσιονομικού ελλείμματος, σταδιακά υποβαθμίζουν τις παροχές του και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του. Οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της καθημερινότητας και τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Η λύση είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που θα μπορεί να δώσει την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση νοσηλείας. Με την αγορά ενός ασφαλιστικού προγράμματος αποφορτίζεστε από το άγχος του κόστους νοσηλίων και επικεντρώνεστε στη φροντίδα τόσο της δικής σας υγείας όσο και των δικών σας ανθρώπων με τον καλύτερο για εσάς τρόπο. Αποφεύγετε τη γραφειοκρατία για μια σοβαρή νοσηλεία και απολαμβάνετε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας.

Με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασφαλισμένου, αλλά και σε συνδυασμό με τις παροχές των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, παρέχουμε την πληρέστερη λύση για κάθε ασφαλισμένο.