ασφαλιση

Κτιρίων και Επιχειρήσεων

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Η ασφάλεια επιχείρησης αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη της για την απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προέλθει από ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων όπως:

Πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, θραύση κρυστάλλων, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέγειες, αστικη ευθύνη για υλικές ζημιές σε τρίτους κ.α

Σε όλες τις παραπάνω καλύψεις προστατεύεται τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, ο εξοπλισμός αλλά και οι τυχόν βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ασφαλεια επιχειρησης

Έχετε σκεφτεί ότι μπορείτε να καλύψετε την επιχείρηση σας, το κατάστημα, το γραφείο σας από κάθε είδους κίνδυνο; Η εργασία σας είναι αυτή που παρέχει σε εσάς και την οικογένεια σαςτους πόρους για την καθημερινή σας διαβίωση.

 

Τα προγράμματα που θα μπορούσαμε να σας προτείνουμε μπορούν να προσαρμοστούν στις δικές σας ανάγκες, για να μπορείτε εσείς να αποδίδετε στην επαγγελματική σας δραστηριότητα χωρίς φόβους και ανασφάλειες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.