ασφαλιση

Αστικής Ευθύνης

Επαγγελματα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε επαγγέλματα των οποίων η σημασία της κάλυψης Αστικής ευθύνης την καθιστά απαραίτητη στην άσκηση τους.

 • Αστική ευθύνη Ιατρών
 • Αστική ευθύνη Δικηγόρων
 • Αστική ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Αστική ευθύνη Λογιστών
 • Αστική ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Αστική ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Αστική ευθύνη Tour Operators
 • Αστική ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
 • Αστική ευθύνη Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων
 • Αστική ευθύνη Γυμναστηρίων / Αθλητικών Κέντρων
 • Αστική ευθύνη Εστιατορίων / Καφετεριών
 • Αστική ευθύνη Κομμωτηρίων / Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Αστική ευθύνη Κινηματογράφων / Θεάτρων
 • Αστική ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Η πώληση του λάθους ή ληγμένου φαρμάκου, η καθυστερημένη απόδοση φόρου, η απώλεια δικαιώματος άσκησης έφεσης, η εσφαλμένη απόδοση ενός όρου στη μετάφραση ενός συμβολαίου που μπορεί να προξενήσουν σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια είναι μερικά παραδείγματα.

Τι είναι Αστική Ευθύνη; Σύμφωνα με τον ορισμό της ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψη του από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Ασφαλεια αστικησ ευθυνησ

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων αστικής ευθύνης, η επαγγελματική αστική ευθύνη που καλύπτει αποζημιώσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (πχ Ιατροί, Δικηγόροι κλπ) και η γενική αστική ευθύνη που καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία επιχείρησης κατά τη διάρκεια διαμονής του αιτούντα σε αυτή (πχ Εκπαιδευτήρια, Γυμναστήρια κλπ)

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας ο περιορισμός της ανοχής στα λάθη, οδηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών.Τα προγράμματα αστικής ευθύνης μπορούν να σας προσφέρουν μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη έναντι λαθών ή απρόβλεπτων κινδύνων που μπορεί να επιφέρουν μεγάλες οικονομικές συνέπειες.